Info

Pandjeshuis Suikerland (hierna; PHS) verleent hierbij cliënt een terugkoopoptie voor de door cliënt aan haar verkochte roerende goederen, tegen betaling van het terugkoopbedrag en uit te oefenen binnen de terugkoopperiode, mits cliënt door ondertekening van de overeenkomst de onderstaande bepalingen van toepassing verklaart en aanvaardt.

  1. De roerende zaken zijn door cliënt verkocht en in eigendom overgedragen aan PHS.
  2. Cliënt is volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot de roerende zaken.
  3. Cliënt is 18 jaar of ouder.
  4. Het verkoopbedrag is het bedrag waarvoor cliënt de roerende zaken aan PHS tegen  contante betaling heeft verkocht. Het terugkoopbedrag is het verkoopbedrag vermeerderd met opslagkosten (bewaarloon). Onze opslagkosten zijn minimaal € 5,00 per artikel.
  5. Cliënt kan de terugkoopoptie uitsluitend binnen de terugkoopperiode uitoefenen tegen contante betaling van het terugkoopbedrag. Na het verstrijken van de terugkoopperiode vervalt de terugkoopoptie en is deze overeenkomst van rechtswege beëindigd, behoudens verlenging als bedoeld onder 
  6. Na het verstrijken van de terugkoopperiode is een eenmaling verlenging van de terugkoopperiode mogelijk met 4 weken. Voor het verkrijgen van de verlengoptie met 4 weken zal cliënt een bedrag van € 20,00 aan PHS betalen. De verlenging gaat in op de dag dat de terugkoopperiode verstrijkt en dient in de week voor het verstrijken van de terugkoopperiode afzonderijk te worden overeengekomen door ondertekening van deze overeenkomst op de daartoe bestemde plaats en tegen contante betaling van het  hiervoor genoemde bedrag.
  7. De terugkoopoptie kan uitsluitend door cliënt worden uitgeoefend onder overlegging van deze overeenkomst. Op verzoek van PHS dient cliënt zich te legitimeren bij ondertekening van deze overeenkomst en/of uitoefening van de terugkoopoptie.
  8. PHS is nimmer aansprakelijk voor schade aan, of op enigerlei wijze verloren gaan van de  opgeslagen goederen, tenzij de beschadiging of het verloren gaan te wijten is aan opzet of grove schuld van PHS ; in dat geval is de maximale aansprakelijkheid het in dit contract opgenomen verkoopbedrag.

Pandjeshuis Suikerland

PHSuikerland

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Afrekenen
Aanbieding
Nespresso

Essenza mini

Aanbieding
Tweety en Sylvester

Gameboy

Aanbieding
Onderbouw lampen

Nickel

Aanbieding
Antz racing

Gameboy

Aanbieding
Meccano

Meccano auto 1981

Aanbieding
Raceway

Gameboy

Aanbieding
Meccano

Race auto 19810

Aanbieding
Bureau lamp

Groen

Aanbieding
B&D air station

4725

Aanbieding
Luke endor

Last 17

Aanbieding
Meccano

Steppe trein

Aanbieding
Makita

Klopboor machine

Aanbieding
Wireless 750ma

Earphone

Aanbieding
Ketting en ring 14 krt

met diamant , ring mt 18

Aanbieding
Lenovo

Yoga 330

Aanbieding
Grendizer uforobot

Limited edition

Aanbieding
Gucci u play red

5330

Aanbieding
Zilveren munten

WWF munten

Aanbieding
Cordles accu compressor

Inclusief 3 accu’s

Aanbieding
Bosch schroefmachine

Professional

Aanbieding
Meccano

Truck met oplegger 1981

Aanbieding
Solton mf 300 L

300 watt

Aanbieding
Laura playmobil

Gameboy

Aanbieding
Batman

Anniversary 75th

Aanbieding
Ree-yees

1983

Aanbieding
Endor rebel

1983

Aanbieding
HP Stream

Windows 10

Aanbieding
Nintendo NES

13 games en pistool

Aanbieding
Jungle book

Gameboy

Aanbieding
Twisted land of oz

6inch the dentist

Aanbieding
Guess horloge

2031

Aanbieding
Hand mixer

Russel hobss