Info

PHSuikerland (hierna; PHS) verleent hierbij cliënt een terugkoopoptie voor de door cliënt aan haar verkochte roerende goederen, tegen betaling van het terugkoopbedrag en uit te oefenen binnen de terugkoopperiode, mits cliënt door ondertekening van de overeenkomst de onderstaande bepalingen van toepassing verklaart en aanvaardt.

  1. De roerende zaken zijn door cliënt verkocht en in eigendom overgedragen aan PHS.
  2. Cliënt is volledig beschikkingsbevoegd met betrekking tot de roerende zaken.
  3. Cliënt is 18 jaar of ouder.
  4. Het verkoopbedrag is het bedrag waarvoor cliënt de roerende zaken aan PHS tegen contante betaling heeft verkocht het terugkoop bedrag vermeerderd met bewaarloon (rente) dit is 4,5% van het beleende bedrag.
  5. Cliënt kan de terugkoopoptie uitsluitend binnen de terugkoopperiode uitoefenen tegen contante betaling van het terugkoopbedrag. Na het verstrijken van de terugkoopperiode vervalt de terugkoopoptie en is deze overeenkomst van rechtswege beëindigd, behoudens verlenging als bedoeld onder 
  6. Na het verstrijken van de terugkoopoptie is een verlenging mogelijk voor het verkrijgen van de verleng optie met 4 weken zal client 4,5% van het beleende bedrag betalen de verlenging gaat in op de dag dat de terugkoopperiode verstrijkt afzonderlijk te worden overeengekomen door ondertekening van deze overeenkomst op de daartoe bestemde plaats en tegen contante betaling van de rente.
  7. De terugkoopoptie kan uitsluitend door cliënt worden uitgeoefend onder overlegging van deze overeenkomst. Op verzoek van PHS dient cliënt zich te legitimeren bij ondertekening van deze overeenkomst en/of uitoefening van de terugkoopoptie.
  8. PHS is nimmer aansprakelijk voor schade aan, of op enigerlei wijze verloren gaan van de  opgeslagen goederen, tenzij de beschadiging of het verloren gaan te wijten is aan opzet of grove schuld van PHS ; in dat geval is de maximale aansprakelijkheid het in dit contract opgenomen verkoopbedrag.

PHSuikerland.

PHSuikerland

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Afrekenen
Aanbieding
Nespresso

Essenza mini

Aanbieding
Raceway

Gameboy

Aanbieding
Laura playmobil

Gameboy

Aanbieding
Inbouw speaker

Monacor

Aanbieding
Squidhead

1983

Aanbieding
Gucci u play red

5330

Aanbieding
Grendizer uforobot

Limited edition

Aanbieding
Ree-yees

1983

Aanbieding
Onderbouw lampen

Nickel

Aanbieding
B&D air station

4725

Aanbieding
Meccano

Race auto 19810

Aanbieding
Zilveren munten

WWF munten

Aanbieding
Koffie apparaat

Aeg

Aanbieding
Twisted land of oz

6inch

Aanbieding
Meccano

Truck met oplegger 1981

Aanbieding
HP Stream

Windows 10

Aanbieding
Jungle book

Gameboy

Aanbieding
Sony Xperia 10II

Dual sim

Aanbieding
Wireless 750ma

Earphone

Aanbieding
Luke endor

Last 17

Aanbieding
Makita

Klopboor machine

Aanbieding
Bosch schuurmachine

Pex 125 ae

Aanbieding
Darth vader

1977

Aanbieding
Solton mf 300 L

300 watt

Aanbieding
Meccano

Steppe trein

Aanbieding
Bosch schroefmachine

Professional

Aanbieding
Antz racing

Gameboy

Aanbieding
Tweety en Sylvester

Gameboy

Aanbieding
Bureau lamp

Groen

Aanbieding
Lenovo

Yoga 330

Aanbieding
Meccano

Meccano auto 1981

Aanbieding
Hand mixer

Russel hobss

Aanbieding
Guess horloge

2031

Aanbieding
Meccano

Vliegtuig 1981

Aanbieding
Endor rebel

1983

Aanbieding
Batman

Anniversary 75th